Choose language
timik-medical-850x500

Timik Medical

Timik Medical siirtää logistiikkaprosessinsa pilveen

Kovan kasvun myötä Timik Medical näki tarpeelliseksi modernisoida ja virtaviivaistaa sisäisiä IT-prosessejaan

Timik Medical (Timik Group AB) on Pohjoismainen lääketieteen teknologiayritys

Timik Medical toimii niin Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa kuin Norjassa. Yhtiön diagnostiikkaan, urheilulääketieteeseen ja kuntoutukseen tarjoamilla lääkinnällisillä laitteilla on erittäin hyvä maine niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Koska yhtiön hallinto ja varastotilat ovat ripoteltuina eri puolille Pohjoismaita, IT-ratkaisujen odotetaan tuovan yksinkertaisuutta yrityksen taloushallinnon ja logistiikan toimintoihin.

Tarve:

  • Yhteistyö johtavan toimittajan kanssa
  • Asiantuntemusta ja resursseja sekä selkeät tulevaisuuden mahdollisuudet
  • Taloushallinnon sekä logistiikan palvelut samassa pilviohjelmistossa
  • Automaatio ja yksinkertaisuus

Hyödyt:

  • Taloushallinnon sekä logistiikan palvelut samassa pilviohjelmistossa
  • Sisäisten prosessien automatisoiminen

Digitaalinen matka

Kovan kasvun myötä Timik Medical näki tarpeelliseksi modernisoida ja virtaviivaistaa sisäisiä IT-prosessejaan. Päätös uuden ERP-järjestelmän hankinnasta tehtiin vuonna 2015. “Halusimme yhteistyöhön johtavan toimittajan kanssa, jolta löytyisi asiantuntemusta ja resursseja sekä selkeä ymmärrys tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kävimme keskusteluja useiden eri toimittajien kanssa, ennen kuin lopullinen valinta osui Vismaan. Visma oli ainoa toimittaja, joka pystyi tarjoamaan sekä taloushallinnon että logistiikan palvelut samassa pilviohjelmistossa", kertoo talousjohtaja Jan Johannsen.

Johannsenilla on useiden vuosien kokemus lääketeollisuuden toimialasta. Hän on lisäksi työskennellyt IT-alalla ja ymmärtää, miten liiketoiminnan ratkaisuilla voidaan tehostaa ja kasvattaa liiketoimintaa.

Logistiikan tarpeet

Logistiikka oli haastavaa, kun asiakkaita oli ympäri maailmaa ja varastotarpeet sekä sisäiset tuotevirrat kasvoivat. Automaatio ja yksinkertaisuus olivat tärkeitä asioita, kun uutta ratkaisua etsittiin. Useat ratkaisut, jotka vastasivat tarpeita, osoittautuivat odotettua monimutkaisemmiksi. Valinta osui lopulta Visma Net:n tarjoamaan ERP -pilviohjelmistoon.

Jyrkkä kasvukäyrä

Timik Medical hakee kunnianhimoista kasvua. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 10 miljoonaa euroa. “Pidemmän aikavälin tavoitteemme on tätäkin kunnianhimoisempi, vuoden 2022 tavoitteemme on 45 miljoonaa euroa. Tämän saavuttaminen edellyttää kuitenkin muutakin kuin vain orgaanista kasvua. Investoinnit moderneihin, tulevaisuuden IT-ratkaisuihin kuten Visma Net:iin, tukevat tätä tavoitetta. Tehokkuus logististen prosessien ja hallinnon suhteen nousee elintärkeään asemaan”, toteaa Johannsen.

Timik AS Norjassa käyttää Visman globaalia toiminnanohjausjärjestelmää kun taas Ruotsissa, Suomessa ja emoyhtiössä käytetään pilven välityksellä Visma.net Logistics ja Visma Net Financial -palveluja.

“Tavoitteemme on siirtää yhtiömme kokonaisuudessaan pilveen vuonna 2018. Tällä hetkellä tavoite näyttää lupaavalta. Sisäisten prosessien automatisoiminen on tehnyt meistä tehokkaampia. Olemme nyt valmiita suuremmille volyymeille, ilman, että hallinto henkilöstön määrää tarvitsee kasvattaa.”

Jan Johannsen
Timik Medical